Huy hiệu đảng là gì – Ý nghĩa của huy hiệu

Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng với công lao, đóng góp của đảng viên đã có những cống hiến cho Đảng, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Huy hiệu Đảng còn là biểu tượng cao quý về sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của các đảng viên với Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lịch sử của Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam được xác định thông ngày tháng năm được kết nạp Đảng (ghi trong quyết định hoặc qua thẻ đảng) và xác định qua hệ thống các Huy hiệu tuổi đảng để xác định số năm tham gia Đảng cộng sản. Sau 30 năm từ ngày ra đời, Đảng đã có nhiều sự kiện, đã có nhiều dấu ấn không phai với Tổ quốc. Đối với những người Đảng viên thì ý nghĩa huy hiệu 30 năm tuổi đảng là ý nghĩa của một hiện vật kỷ niệm, vinh dự nhất của người đảng viên đã qua nhiều năm hoạt động về bản thân cá nhân cũng như nêu cao tinh thần tự hào của gia đình, dòng họ.

Như vậy huy hiệu ĐCSVN được dùng để xác định tuổi Đảng của những đảng viên cũng đồng thời với những cống hiến và sự hy sinh của họ vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Đối với người nhận Huy hiệu Đảng: Được nhận Huy hiệu ĐCSVN là vinh dự và tự hào của mỗi đảng viên. Trong trường hợp có nhiều đảng viên cùng nhận Huy hiệu ĐCSVN nên có một người đại diện phát biểu nêu rõ niềm vinh dự được nhận Huy hiệu ĐCSVN và lời hứa tiếp tục phấn đấu nêu tấm gương sáng cho đảng viên trong đảng bộ thời gian tới. Bó hoa tặng người nhận Huy hiệu Đảng không cần phải to, nhưng nếu có thì sẽ thêm nhiều ý nghĩa. Nếu có thể mời thêm đại diện tổ chức đoàn thanh niên đến dự; các đảng viên có thể gửi tặng thêm những vần thơ, bài hát… tạo thêm dấu ấn cho sự kiện ý nghĩa này.

Việc tổ chức trao Huy hiệu ĐCSVN – sự tôn vinh những tấm gương cống hiến cho Đảng, cho sự nghiệp cách mạng một cách trang trọng và nhiều ý nghĩa cũng là một cách thể hiện sự thủy chung với lý tưởng của Đảng, chung sức phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Các loại huy hiệu của Đảng hiện hành

Trước đây, Hệ thống ý nghĩa huy hiệu 30 năm tuổi Đảng gồm có Huy hiệu 40 năm tuổi đảng, 50 năm tuổi đảng, 60 năm tuổi đảng và 70 năm tuổi đảng. Hiện nay hệ thống huy hiệu này đã bổ sung thêm các loại huy hiệu 30 năm tuổi đảng, 45 năm, 55 năm, 65 năm, 75 năm, 80 năm và 85 năm việc trao tặng thêm này xuất phát từ lý do các đảng viên đạt được những huy hiệu này phần đông là người cao tuổi (hưu trí, thương binh, bệnh binh….), sức yếu do đó nếu quy định thời gian nhận cách nhau quá lớn (10 năm) thì số lượng đảng viên còn sống và minh mẫn để đón nhận không được nhiều.

Trả lời

zalo-icon
phone-icon