Văn Khấn Thanh Minh Ngoài Mộ

Khi đã chuẩn bị xong lễ vật và dọn dẹp sạch sẽ khu vực xung quanh mộ, bạn có thể bắt đầu khấn như sau:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy Tiên nội ngoại họ: (Họ của gia đình)

Hôm nay là ngày … tháng … năm …, nhân tiết Thanh Minh.

Tín chủ (chúng) con là: (Họ tên đầy đủ của người khấn)

Ngụ tại: (Địa chỉ nơi ở hoặc làm việc)

Cùng toàn thể gia quyến thân tới trước phần mộ của … (tên người đã khuất)

Cẩn cáo rằng:

Nhân tiết Thanh Minh, kính cẩn sửa biện hương hoa phẩm vật, lễ nghi cúng dâng. Trước linh sàng của: (họ tên người đã khuất) và chư vị Tiên linh.

Kính mời chư vị chân linh, gia tiên tiền tổ, nội ngoại họ … (họ của gia đình) cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì cho con cháu được an khang thịnh vượng, gia đạo hưng long, vạn sự tốt lành, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an được bình an.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin chứng giám, phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Lưu Ý Khi Khấn

  • Nên dọn dẹp sạch sẽ khu vực mộ trước khi thực hiện nghi lễ.
  • Đọc văn khấn một cách thành tâm, tập trung.
  • Sau khi khấn xong, cắm hương vào bát hương và chờ hương cháy hết.

Lễ Thanh Minh là dịp để con cháu thể hiện lòng hiếu kính với tổ tiên và ông bà đã khuất, cầu mong sự phù hộ cho gia đình được bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc.

Trả lời

zalo-icon
phone-icon