Bài phát biểu 30 tháng 4

Đồng bào thân mến,

Hôm nay, chúng ta lại một lần nữa đứng trước một ngày lịch sử của đất nước, ngày mà mỗi người dân Việt Nam cùng nhau kỷ niệm và tưởng nhớ – ngày 30 tháng 4, ngày mà người Việt Nam giành được chiến thắng lịch sử trong cuộc Chiến tranh Việt Nam, mở ra một trang mới của tự do, độc lập và hòa bình.

30 tháng 4 là một ngày để tưởng nhớ những nỗ lực, hy sinh và tinh thần quyết tâm của những người lính và dân quân Việt Nam, những người đã đứng lên và chiến đấu bảo vệ đất nước, bảo vệ quyền tự do và độc lập của dân tộc.

Ngày hôm nay, chúng ta không chỉ nhớ về quá khứ, mà còn nhìn về tương lai. Chúng ta nhớ về những giá trị quý báu mà chúng ta đã giành được nhờ vào sự hy sinh của những anh hùng dân tộc. Chúng ta nhớ về sự thống nhất và lòng đoàn kết của dân tộc, là nguồn lực vững mạnh cho sự phát triển của đất nước.

Ngày 30 tháng 4 cũng là dịp để tôn vinh những nghĩa cử cao cả của các thế hệ đi trước, và thề rằng chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước, để mỗi người dân Việt Nam có thể sống trong một xã hội công bằng, dân chủ và phồn thịnh.

Hôm nay, chúng ta cùng nhau tưởng niệm, tôn vinh và cam kết tiếp tục hành động để bảo vệ và phát triển những giá trị quý báu của đất nước.

Chúng ta hãy cùng nhau giữ vững tinh thần đoàn kết, tự hào về quốc gia và dân tộc, và hướng về một tương lai rộng mở, hòa bình và phồn thịnh.

Xin cảm ơn!

Trả lời

zalo-icon
phone-icon